ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : Thailand Future Foundation -

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2556 คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ Thailand Future Foundation และทีม GEM Thailand โจทย์ผู้ประกอบการ SME… โจทย์ประเทศ ประจำเดือนสิงหาคม 2556 บริหารธุรกิจและการจัดการ อื่นๆ (การเป็นผู้ประกอบการ) View

 

หน้าหลัก