ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : Teranet TeranetSethabutra

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2559 คณะบริหารธุรกิจ Sethabutra, T. Sripusitto, P. Wang, Y.H. E-Learning As A Supplementary Learning Method การศึกษา การศึกษาทั่วไป View

 

หน้าหลัก