ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : Taweesak  Sangkapreecha

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2557 คณะนิเทศศาสตร์ Taweesak Sangkapreecha Pataraporn Sangkapreecha Question-Answering Approach to 3D Information Retrieval System นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View
2558 นิเทศศาสตร์ Taweesak Sangkapreecha, Asst. Prof. Dr Pataraporn Sangkapreecha Google and its power in shaping human knowledge สังคมศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม View

 

หน้าหลัก