ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : Tao Ying

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2557 คณะนิเทศศาสตร์ Tao Ying and Pacharaporn Kesaprakorn The Relationship between Customers’ Participation in CSR Initiatives and their Self-Perceived Brand Equity and Intention to Purchase: A Case study on Magic Union, China นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View

 

หน้าหลัก