ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : Surapol Svetsomboon

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2556 คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ A. Surapol Svetsomboon Electrical Consumption Model: Implementing a Cost Monitoring and Controlling Tool at King Ice Man บริหารธุรกิจและการจัดการ อื่นๆ (การเป็นผู้ประกอบการ) View
2556 คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ A. Surapol Svetsomboon Cheating Detection: Using Prediction Equation (Regression Analysis) to Detect Ice Company’s Unauthorized Production บริหารธุรกิจและการจัดการ อื่นๆ (การเป็นผู้ประกอบการ) View
2556 คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ A. Surapol Svetsomboon A Case Study: Improving Business Operations at Wongpanit Donmuang Using Microsoft Excel Solutions บริหารธุรกิจและการจัดการ อื่นๆ (การเป็นผู้ประกอบการ) View

 

หน้าหลัก