ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : Supattra Boonyasuruk

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2559 คณะนิเทศศาสตร์ Supattra Boonyasuruk Dr.Patama Satawedin Video Content Marketing Consumption about Plastic Surgery นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View

 

หน้าหลัก