ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : Supamonta Supanan

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2558 นิเทศศาสตร์ Dr.Supamonta Supanan Enhancing Young Thai Students’ Leadership Skill to Become Young Social Entrepreneur The Case Study of 360 Leadership Program บริหารธุรกิจและการจัดการ การจัดการ View

 

หน้าหลัก