ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : Sumittra Sriviboone

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2559 คณะนิเทศศาสตร์ Sriviboone, S., & Komolsevin, R. Value Orientation and the Quality of Halal Certification in Cosmetic Business นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View

 

หน้าหลัก