ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : Sumanee Suppakornkosai

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2559 คณะเศรษฐศาสตร์ Sumanee Suppakornkosai. (2017). Macroeconomic Effects of Currency Devaluation. เศรษฐศาสตร์ เศรษฐมิติ View

 

หน้าหลัก