ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : Stefania Mariano

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2556 บริหารธุรกิจ Dr.Stefania Mariano Dana Al Saffar Didn’t You Know About It? A Grounded Theory Study of Knowledge Implementation in a Diversified Business Organization in the Kingdom of Bahrain บริหารธุรกิจและการจัดการ การจัดการ (ความรู้) View
2557 คณะบริหารธุรกิจ Assoc.Prof.Dr.Stefania Mariano Dana AlSaffar Didn’t you know about it? A grounded theory study of knowledge implementation in a diversified business organisation in the Kingdom of Bahrain บริหารธุรกิจและการจัดการ การจัดการ (การจัดการความรู้) View
2557 คณะบริหารธุรกิจ Assoc.Prof.Dr.Stefania Mariano Andrea Casey Is organizational innovation always a good thing? บริหารธุรกิจและการจัดการ การจัดการ (การจัดการความรู้) View
2557 คณะบริหารธุรกิจ Assoc.Prof.Dr.Stefania Mariano Christian Walter The Construct of Absorptive Capacity in Knowledge Management and Intellectual Capital Research: Content and Text Analyses บริหารธุรกิจและการจัดการ การจัดการ (การจัดการความรู้) View
2557 คณะบริหารธุรกิจ Assoc.Prof.Dr.Stefania Mariano Andrea Casey Fernando Olivera Organizational Forgetting and Feedback Processes บริหารธุรกิจและการจัดการ การจัดการ (การจัดการความรู้) View

 

หน้าหลัก