ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : Siree Jittrikaweephon

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2558 นิเทศศาสตร์ Siree Jittrikaweephon, Patama Satawedin, Suttanipa Srisai Message strategies and youth’s interpretation on televised anti-smoking advertising campaigns นิเทศศาสตร์ การโฆษณา View

 

หน้าหลัก