ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : Sira Sutthisarn

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2557 คณะนิเทศศาสตร์ Sira Sutthisarn Patama Satawedin Is IMC influencing the rich to buy ultimate condominiums? นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View

 

หน้าหลัก