ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : Shilpa Pyakurel

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2557 คณะบริหารธุรกิจ Shilpa Pyakurel Dr.Krairoek Pinkaeo Dr.Inpong Luanglath ASEAN Economic Community and its effects on university education. A case study of skill verification by the means of professional certification examination การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2557 คณะบริหารธุรกิจ Shilpa Pyakurel Dr.Krairoek Pinkaeo Dr.Inpong Luanglath ASEAN Economic Community and its effects on university education. A case study of skill verification by the means of professional certification examination บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View

 

หน้าหลัก