ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : Sharn Orchard

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2556 บริหารธุรกิจ Sharn Orchard Dr.Stavros Sindakis Dr.Vincent Ribiere (MG) A Model to Assess the Influence of Entrepreneurial Leadership on Entrepreneurial Motivation บริหารธุรกิจและการจัดการ การจัดการ (ความรู้) View

 

หน้าหลัก