ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : Sean Buenaventura

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2555 คณะนิเทศศาสตร์ A. Sean Buenaventura Rhetorical Visions of Territorial Sovereignty: An Application of Structural Concepts of Symbolic Convergence Theory in Maritime Disputes นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View

 

หน้าหลัก