ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : Sasiprapa Chaiprasit

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2554 บริหารธุรกิจ Dr.SasiprapaChaiprasit Corporate Strategies and Technology Developments of Thai Firms in Globalization Edge: Expert Interviews บริหารธุรกิจและการจัดการ อื่นๆ (ผู้ประกอบการ) View
2554 บริหารธุรกิจ Dr.SasiprapaChaiprasit The Globalization Strategies of Thai Corporations บริหารธุรกิจและการจัดการ การจัดการ View

 

หน้าหลัก