ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : Sarika Khasuwan

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2558 นิเทศศาสตร์ Sarika Khasuwan and Rosechongporn Komolsevin Tourism Perception and Behavior of the Middle-East Tourists in Thailand สังคมศาสตร์ การท่องเที่ยว View
2559 คณะนิเทศศาสตร์ Khasuwan Sarika and Komolsevin, Rosechongporn, Ph.D. OBSTACLES OF THAI SMEs IN APLLYING FOR HALAL CERTIFICATION บริหารธุรกิจและการจัดการ พฤติกรรมผู้บริโภค View
2559 คณะนิเทศศาสตร์ Khasuwan, S., & Komolsevin, R. Obstacles of Thai SMEs in Applying for Halal Certification นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View

 

หน้าหลัก