ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : Saranyapong Thiangtam

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2559 คณะบริหารธุรกิจ Thiangtam, S. Impact of Perceived Companys Innovativeness, Service Quality and Customer Satisfaction on Repurchase of Life Insurance(ผลงานร่วมกับ Anuntavoranich, Pongpun and Puriwat, Wilert) บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2559 คณะบริหารธุรกิจ Thiangtam, S An Analysis of Factors Influencing Consumers Intention to Install Solar Power System with Reference to Evidence from Thailand บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2559 คณะบริหารธุรกิจ Thiangtam, S A causal relationship model of the acceptance of mobile sales force automation of life insurance agents(ผลงานร่วมกับ Anuntavoranich, Pongpun and Puriwat, Wilert) บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2559 คณะบริหารธุรกิจ Thiangtam S. A Structural Model of Technology Acceptance of Life Insurance Agents: Evidence from Thailand(ผลงานร่วมกับ Anuntavoranich, Pongpun and Puriwat, Wilert) บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View

 

หน้าหลัก