ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : Sanpet Panusbordee

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2559 คณะนิเทศศาสตร์ Panusbordee, Sanpet and Panusbordee, Supa. A Comparative Study of Service Quality a Case of Thai Budget Airlines versus Foreign Budget Airlines (Sanpet Panusbordee and Supa Panusbordee) นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View

 

หน้าหลัก