ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : Ruedee Limpairojand

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2554 บริหารธุรกิจ Asst. Prof.RuedeeLimpairojand Asst. Prof.Dr.VeerapongMalai The Influences on The Acceptance to New Fashion Products (New Arrival) บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View

 

หน้าหลัก