ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : Rossukhon Pichaipaet

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2557 คณะนิเทศศาสตร์ Rossukhon Pichaipaet Patama Satawedin How Should I Be Intervened in Practice?: Expanding the Value of Forum Theatre in HIV/AIDS Issue Among Migrants in Thailand นิเทศศาสตร์ ภาพยนตร์ View

 

หน้าหลัก