ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : Rosechongporn Komolsevin

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2558 นิเทศศาสตร์ Rosechongporn Komolsevin Radio Thailand Passage from National Development to ASEAN Recognition นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2558 นิเทศศาสตร์ Rosechongporn Komolsevin Gratifications Received by Rural Audiences from Exposure to the National Broadcast Service of Thailand (NBT or Channel 11) นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View
2558 นิเทศศาสตร์ Rosechongporn Komolsevin and Sarika Khasuwan Medical Related Factors and Perceived Image of Medical Tourism in Thailand Case Study of Middle-East Tourists สังคมศาสตร์ การท่องเที่ยว View
2559 คณะนิเทศศาสตร์ Komolsevin, R., & Sriviboone, S. Thai Entrepreneur Perception Regarding Benefits Received from Halal Certificates นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View

 

หน้าหลัก