ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : Ronnakorn Vaiyavuth

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2555 คณะบริหารธุรกิจ A.Ronnakorn Vaiyavuth How Open Innovation Models Might Help the Thai Energy Sector to Address the Climate Change Challenge? - A Conceptual Framework on an Approach to Measure the Impact of Adoption of Open Innovation. บริหารธุรกิจและการจัดการ การจัดการ (ความรู้) View
2556 บริหารธุรกิจ A.Ronnakorn Vaiyavuth (MG) Thierry Isckia Dr.Farhad Deaneshgar (BC) Ready For Open Innovation or not? An Open Innovation Readiness Assessment Model (OIRAM) บริหารธุรกิจและการจัดการ การจัดการ (ความรู้) View

 

หน้าหลัก