ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : Ronald SurachaiThesenvitz

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2559 คณะบริหารธุรกิจ Dr.Ronald Surachai Thesenvitz Building a Medical Product Development Industry in an Emerging Economy.-Conference Paper(Vatananan-Thesenvitz, R. & Hamilton, J.,) เศรษฐศาสตร์ เศรษฐมิติ View
2559 คณะบริหารธุรกิจ Dr.Ronald Surachai Thesenvitz Determining the Alignment Between Two Processes Using a Modified Balanced Scorecard Approach.-Conference Paper(Vatananan-Thesenvitz, R.& Yodsamud, E.,) บริหารธุรกิจและการจัดการ การจัดการ View
2559 คณะบริหารธุรกิจ Dr. Ronald SurachaiThesenvitz Roots and Development of Capabilities in Economic Science: A Bibliometric Analysis-Conference Paper (Vatananan-Thesenvitz, R. & Stuehmer, A., Kongthon, A.,) เศรษฐศาสตร์ เศรษฐมิติ View
2559 คณะบริหารธุรกิจ Dr. Ronald SurachaiThesenvitz Technology Development Roadmap for Medical Robotics in Thailand.-Conference Paper (Vatananan-Thesenvitz, R. & Wongpiromsarn, T., Damrongchai, N.,) บริหารธุรกิจและการจัดการ การจัดการ View

 

หน้าหลัก