ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : Ria Canlas

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2559 คณะนิเทศศาสตร์ Canlas, L. R., Park, T., Montesines, D. L., Fortunato, M. M., Galang, D. M., Cruz, I. G., Abellera, M. A. , & Dellova, R. I. (February, 3rd,2017). A sustainable Development Weaving Innovation in Business and Commerce. นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View

 

หน้าหลัก