ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : Prawat BenyasrisawatTayl

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2559 คณะบัญชี Prawat BenyasrisawatTaylor W. Foster IIISuneerat Wuttichindanon Big 4 Audit Premiums: The Case of Thailand บริหารธุรกิจและการจัดการ การทำบัญชี View

 

หน้าหลัก