ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : Peter Cauwelier

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2556 บริหารธุรกิจ Peter Cauwelier Dr.Vincent Ribiere (MG) Alex Bennett A model to study the influence of team psychological safety and team learning on team knowledge creation บริหารธุรกิจและการจัดการ การจัดการ (ความรู้) View

 

หน้าหลัก