ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : Penjira Kanthawongs

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2554 บริหารธุรกิจ Dr.PenjiraKanthawongs PenjureeKanthawongs An Exploratory Research of Instructor’s Attitude TowardERP Education in Southeast Asia การศึกษา View
2554 บริหารธุรกิจ Dr.PenjiraKanthawongs PenjureeKanthawongs Students’ Learning Achievement Between English Language Program and Thai Language Program in Learning WEB-Based ERP-Simulated Software การศึกษา View
2554 บริหารธุรกิจ Dr.PenjiraKanthawongs Technology Acceptance Model and Motivational Model Contributing toStudent Satisfaction in ERP-Simulated Web-Enhanced Course การศึกษา View
2554 บริหารธุรกิจ Dr.PenjiraKanthawongs VarongsriSaengbanchang A Model of Perceived Motivation Effects on Student Satisfaction in Learning Web-Based ERP Simulator การศึกษา View
2554 บริหารธุรกิจ Dr.Penjira Kanthawongs Penjuree Kanthawongs A Model of Perceived Individual and Social Factors Affecting Student’s Usage Intentionand Satisfactionin Learning WEB-Based ERP Simulation การศึกษา View
2554 บริหารธุรกิจ Dr.PenjiraKanthawongs Individual And Social Factors toward User Satisfaction OfE-Parliament Systems บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2554 บริหารธุรกิจ Dr. PenjiraKanthawongs Ms. PenjureeKanthawongs Cultural Dimensions Affecting User Satisfaction of ERP Systems for a Developing Country บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2558 บริหารธุรกิจ Dr.Penjira Kanthawongs Factors Positively Affecting Purchase Intention of Automobile Consumers at Thailand International Motor Expo 2015 in Bangkok บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2559 คณะบริหารธุรกิจ Penjira Kanthawongs, Ph.D. EXPLORING STUDENTS E-LEARNING EFFECTIVENESS THROUGH THE USE OF LINE CHAT APPLICATION,P.181-187, บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2559 คณะบริหารธุรกิจ Penjira Kanthawongs, Ph.D. FACTORS AFFECTING PERCEIVED SATISFACTION WITH FACEBOOK IN EDUCATION, P.188-194, บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2559 คณะบริหารธุรกิจ Penjira Kanthawongs, Ph.D. STUDENTS GOOGLE DRIVE INTENDED USAGE: A CASE STUDY OF MATHEMATICS COURSES IN BANGKOK UNIVERSITY,P. 335-338 การศึกษา การเรียนการสอน View
2559 คณะบริหารธุรกิจ Penjira Kanthawongs, Ph.D. AN EMPIRICAL STUDY ON THE IMPACT OF SELF-REGULATION AND COMPULSIVITY TOWARDS SMARTPHONE ADDICTION OF UNIVERSITY STUDENTS,P.339-342 การศึกษา การศึกษาทั่วไป View

 

หน้าหลัก