ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : Peeraya Hanpongpandh

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2558 นิเทศศาสตร์ Peeraya Hanpongpandh The Holistic Development through Co-Curricular Activities A Case Study of BU 360 Leadership Program สังคมศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม View
2558 นิเทศศาสตร์ Peeraya Hanpongpandh Holistic Vision for Education Reform in Thailand The Initiative Move of THAILAND CHANG Project การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View

 

หน้าหลัก