ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : Patama Satawedin

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2558 นิเทศศาสตร์ Satawedin, P. & Sabran, R. People-to-people model A crisis communication and crisis management lesson learned from the worst flood crisis 2011 in Thailand นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View

 

หน้าหลัก