ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : Panya Ngamruangpong

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2559 คณะนิเทศศาสตร์ Ngamruangpong, Punnahitanond, Panyasopon, T. K-Pop Culture Portrayal of Men in K-Pop Culture and Its Potential Influences on Young Thai Females Audiences นิเทศศาสตร์ โฆษณา View

 

หน้าหลัก