ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : Pacharaporn Kesaprakorn

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2557 คณะนิเทศศาสตร์ Pacharaporn Kesaprakorn and Nares Kesaprakorn Predictors of Thai residents’ participation in the Anti-Corruption Alliance Networks Campaign Promoted by National Anti-Corruption Commission (NACC), Thailand นิเทศศาสตร์ การโฆษณา View

 

หน้าหลัก