ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : Ohm Phanphiroj

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2554 วิทยาลัยนานาชาติ A.Ohm Phanphiroj On the threshold of senses ศิลปะ การออกแบบ View
2554 วิทยาลัยนานาชาติ A.Ohm Phanphiroj Metropolis:City life in an urban age ศิลปะ การออกแบบ View
2554 วิทยาลัยนานาชาติ A.Ohm Phanphiroj UNCHOSEN You are not alone ศิลปะ การออกแบบ View
2554 วิทยาลัยนานาชาติ A.Ohm Phanphiroj American Landscape ศิลปะ การออกแบบ View
2554 วิทยาลัยนานาชาติ A.Ohm Phanphiroj Sex ศิลปะ การออกแบบ View
2554 วิทยาลัยนานาชาติ A.Ohm Phanphiroj Underage ศิลปะ การออกแบบ View

 

หน้าหลัก