ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : Nittana Tarnittanakorn

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2554 บริหารธุรกิจ Dr.NittanaTarnittanakorn An Analysis of the Relationship between CRM and the Success of Micro E-commerce Enterprises in Thailand บริหารธุรกิจและการจัดการ อื่นๆ (ผู้ประกอบการ) View

 

หน้าหลัก