ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : Nigel M. de Bussy

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2554 บริหารธุรกิจ Nigel M. de Bussy Dr.LokweetpunSuprawan The Development of a Scale to Measure Corporate Social Responsibility Branding บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View

 

หน้าหลัก