ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : Minako Nakamura

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2555 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Minako Nakamura Worawat Choensawat Kozaburo Hachimura The evaluation of LabanEditor3 from a dance researcher's perspective: the case study of Classical Ballet in Labanotation class คอมพิวเตอร์ การพัฒนาซอฟแวร์ View
2556 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Prof. Minako NakaMura ดร.วรวัฒน์ เชิญสวัสดิ์ Prof. Kozaburo Hachimura LabanEditor3: Tool for Labanotation Study คอมพิวเตอร์ การพัฒนาซอฟแวร์ View

 

หน้าหลัก