ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : Michael Sakamoto

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2556 นิเทศศาสตร์ Dr.Michael Sakamoto การแสดง Flash :A Version for Vancouver international Dance Society นิเทศศาสตร์ ศิลปะการแสดง View
2556 นิเทศศาสตร์ Dr.Michael Sakamoto การแสดง Gherm :A Version for University of British Columbia นิเทศศาสตร์ ศิลปะการแสดง View
2556 นิเทศศาสตร์ Dr.Michael Sakamoto การแสดง Spectrum นิเทศศาสตร์ ศิลปะการแสดง View

 

หน้าหลัก