ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : Manasri Shukla

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2556 บริหารธุรกิจ Dr.Manasri Shukla An Introduction to Knowledge Utilization Capability and its Autopoietic Epistemological Domain บริหารธุรกิจและการจัดการ การจัดการ (ความรู้) View
2556 บริหารธุรกิจ Dr.Manasri Shukla Aurilla Aurelie Bechina An Empirical Investigation of Gender Impact on Innovativeness Among Thai Entrepreneurs via GEM Database บริหารธุรกิจและการจัดการ การจัดการ (ความรู้) View
2556 บริหารธุรกิจ Dr.Manasri Shukla To Study the Relationship between Knowledge Utilization and Learning Capability in a Team บริหารธุรกิจและการจัดการ การจัดการ (ความรู้) View

 

หน้าหลัก