ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : Manasi Shukla

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2555 คณะบริหารธุรกิจ Dr.Manasi Shukla Gender diversity in management and leadership: a new competitive advantage? บริหารธุรกิจและการจัดการ การจัดการ (ความรู้) View
2557 คณะบริหารธุรกิจ Dr.Manasi Shukla Development of Measures of the Software Developer Competencies in Indian Information Technology Industry บริหารธุรกิจและการจัดการ การจัดการ (การจัดการความรู้) View

 

หน้าหลัก