ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : Ma Kyu Kyu

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2554 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว Ma Kyu Kyu และ อ.อัญชิสา บุตรไชยเจริญ สื่อการสอนวิชาภาษาอังกฤษในรูปแบบนิทานสองภาษาเรื่อง วิหคพลัดถิ่น การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View

 

หน้าหลัก