ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : Lugkana Worasinchai

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2556 บริหารธุรกิจ Dr.Lugkana Worasinchai (MG) Dr.Farhad Daneshgar (BC) An Inter-Organizational Knowledge Sharing Model for Multinational Organizations บริหารธุรกิจและการจัดการ การจัดการ (ความรู้) View

 

หน้าหลัก