ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : Lu Li

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2557 คณะบริหารธุรกิจ Lu Li ดร.ศศิประภา ชัยประสิทธิ์ กลยุทธ์การสร้างความแตกต่างและโปรแกรมลูกค้าสัมพันธ์ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการร้านอาหารไทยของผู้บริโภคในเมืองฝูโจว เมืองเฉิงตู และเมืองหนานหนิง สาธารณรัฐประชาชนจีน บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View

 

หน้าหลัก