ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : Lokweetpun Suprawanand

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2554 บริหารธุรกิจ Dr.LokweetpunSuprawanandDr. Nigel M. de Bussy Does CSR Branding Increase Organizational Identification? An Interdisciplinary Approach บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View

 

หน้าหลัก