ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : Liang Huang

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2558 นิเทศศาสตร์ Liang Huang, Ratanasuda Punnahitanond, and James Gomez Electronic Words-of-Mouth in Social Media A Case Study of SK-II in Taiwan นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View
2558 นิเทศศาสตร์ Liang Huang, Ratanasuda Punnahitanond, and James Gomez Electronic Words-of-Mouth in Social Media A Case Study of SK-II in Taiwan นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View

 

หน้าหลัก