ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : L.R. Canlas

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2558 นิเทศศาสตร์ Canlas, L. R., Park, T., Montesines, D. L., Fortunato, M. M., Galang, D. M., Cruz, I. G., Abellera, M. A. , & Dellova, R. I. A Study of Multinational Companies in the Philippines The Use of Mediation Paradigm on Corporate Social Responsibility. บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View

 

หน้าหลัก