ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : Kwandow Suksamai

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2557 คณะนิเทศศาสตร์ Kwandow Suksamai Patama Satawedin What Causes a Personto Have a Particular Sexual Orientation [Lesbian]?’ : A Comparative Reflection of Thai, European, and American Movies สังคมศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม View

 

หน้าหลัก