ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : Konstantinos Biginas

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2556 บริหารธุรกิจ Konstantinos Biginas Dr. Stavros Sindakis Innovation through Public-Private Partnerships in the Greek Health care Sector: How is it achieved and what is the current situation in Greece? บริหารธุรกิจและการจัดการ การจัดการ (ความรู้) View

 

หน้าหลัก