ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : Konpanas Dumrongwong

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2559 คณะเศรษฐศาสตร์ Konpanas Dumrongwong IPO Advertising: A Possible Cause of Short-Term Overvaluation เศรษฐศาสตร์ เศรษฐมิติ View

 

หน้าหลัก