ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : Komal Narang

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2557 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Mr.Komal Narang Android Antivirus Scanner by Analyzing Operation Codes การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View

 

หน้าหลัก