ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : Kingkarn Sookhanaphibarn

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2555 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Kingkarn Sookhanaphibarn Ruck Thawonmas Exhibition-AreaSegmentation Using Eigenvectors คอมพิวเตอร์ การพัฒนาซอฟแวร์ View
2555 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Kingkarn Sookhanaphibarn Utaiwan Chatuporn  Expanding the Experience of Museum Visitors with a Social Application on Facebook คอมพิวเตอร์ การพัฒนาซอฟแวร์ View

 

หน้าหลัก